Bällsta Gård

Bällsta Gård är korttids- och fritidsverksamhet. Vi har närhet till stora grönområden, lekplatser, bad, kommunikationer och affär. Till Bällsta Gård kan man ta sig med buss via närliggande hållplats eller med bil. Tillgång till gratis parkeringsplats finns.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personkrets enligt LSS 1 § 1. Målgruppen är barn och ungdomar med autism/högfungerande autism.

Inriktning

Verksamheten på Bällsta Gård syftar till att vara utvecklande för barnen och undomarna och höja deras livskvalitet då är det viktigt att ha roligt!

Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Vi ger barnen och ungdomarna en chans att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de behöver.

Verksamhetsidé

På Bällsta Gård har barnet/ungdomen eget rum och personliga saker finns framlagda närman kommer. Vi ordnar många olika aktiviteter som är utformade efter individens behov, förmåga och önskemål. Vi övar tillsammans på vardagliga sysslor som att laga mat, bädda sängen och sköta den personliga hygienen. Men vi brukar också promenera i skogen, leka, spela innebandy och arbeta vid datorn. Tillgången till egen buss gör att vi har goda möjligheter att genomföra roliga utflykter. Ofta åker vi till stan och går på restaurang, museum, badar eller hittar på något annat intressant.Dela:

Kontakt

Bällsta Gård

08-28 46 30

http://www.solhagagruppen.se/verksamheter/ballsta-gard-fritids-och-korttids-bromma/

Besöksadress

Bällsta Gård, Bällsta Allé
168 64 Bromma

Skicka meddelande till Bällsta Gård