Alfridas Adelsö korttidsboende

Målet för verksamheten är att få en meningsfull fritid, umgås med jämnåriga, utöka sin sociala kompetens, känna gemenskap och glädje och praktiskt få erfara vardagskunskap som barnen har glädje av som vuxna.

Målgrupp

Personkrets 1. Vänder sig till dem med Autism/ASD

Inriktning

Verksamhet inriktad främst till unga vuxna berättigade till stöd från LSS.

Verksamheten/verksamhetsidé

Målet för verksamheten är att få en meningsfull fritid, umgås med jämnåriga, utöka sin sociala kompetens, känna gemenskap och glädje och praktiskt få erfara vardagskunskap som barnen har glädje av som vuxna.

Dela:

Kontakt

Adelsö korttidsvistelse

info@ingridskolan.se

http://www.ingridskolan.se

Postadress

Örnbogatan 90
167 66 Bromma

Skicka meddelande till Adelsö korttidsvistelse