Sveden Fritid

Sveden Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 §LSS) för elever på Svedenskolan på eftermiddagar efterskolans slut samt heldagar under skollov.

Inriktning på verksamheten

Sveden Fritid medverkar till att brukaren får möjlighet tillgemenskap med andra, erbjuda aktiviteter somfritidsdeltagaren uppfattar som meningsfulla, stärkafritidsdeltagarens tro på sin egen förmåga samt arbeta föratt fritidsdeltagaren ska klara sig själv i så storutsträckning som möjligt. Insatserna inriktas på attmöjliggöra goda levnadsvillkor och delaktighet isamhället.

Om verksamheten / verksamhetsidé

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder utbildningsochomsorgsverksamhet för barn, ungdomar och vuxnamed funktionsnedsättning.Genom hög kvalitet och individuellt utformade insatserbidrar vi till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Dela:

Kontakt

Gun Lind

Rektor och verksamhetschef

070-262 54 23

gun.l­ind@up.se

Skicka meddelande till Gun Lind

Tove Berggren

Samordnare och kontaktperson för placeringar

076-129 98 85

tove.­bergg­ren@up.se

Skicka meddelande till Tove Berggren