Marcusskolan

Marcusskolans fritidshem ligger i ett lugnt område i Spånga, Bromsten. Miljön är trygg, harmonisk och anpassad efter de barn och ungdomar som kommer hit. Skolan och fritidshemmet har tillgång till en egen skolgård.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personkrets 1 § 1 LSS. Målgruppen är barn och ungdomar från 12 år med autism, utan medföljande personlig assistent.

Inriktning på verksamheten

Miljön på Marcusskolan är strukturerad och förutsägbar. Detta i kombination med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Till fritidhemmet kommer barnen och ungdomarna efter skolan. De får hjälp att planera och sin eftermiddag och träna olika fritidsaktiviteter.

Om verksamheten/verksamhetsidé

På Marcusskolans fritids kan man bland annat spela musik, arbeta vid dator/surfplatta, gå på promenad eller hjälpa till att laga mellanmål. Vår pedagogik är anpassad efter individuella behov och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med lek, uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Vi har en hög personaltäthet och strävar efter att, genom ett gemensamt förhållningssätt präglat av glädje och struktur, stärka barnens och ungdomarnas självkänsla och förmåga att klara saker på egen hand.

Dela: