Lyckan

Lyckan är ett fritidshem som ligger i ett naturskönt område i Täby Kyrkby, med närhet till skogen och goda möjligheter till utomhusaktiviteter. Miljön är trygg, harmonisk och anpassad efter de individer som kommer hit.

Målgruppen

Verksamheten riktar sig till personkrets 1 § 1 LSS. Målgruppen är barn och ungdomar från 12 år med autism, utan medföljande personlig assistent.

Inriktning på verksamheten

Miljön på Lyckan är trygg, harmonisk och anpassad efter de barn och ungdomar som kommer till verksamheten. Struktur och förutsägbarhet i kombination med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Till fritidhemmet kommer barnen och ungdomarna efter skolan. De får hjälp att planera och sin eftermiddag och träna olika fritidsaktiviteter.

Om verksamheten/verksamhetsidé

Här kan man bland annat spela innebandy, få massage, arbeta vid datorn, gå på skogspromenad eller laga mellanmål. Vår egen buss ger oss också frihet att anordna aktiviteter utanför Lyckan, som till exempel gymnastik, ridning och simning. Vår pedagogik är anpassad efter barnens och ungdomarnas individuella behov och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med lek, uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Vi använder även taktil stimulering för att vidga kommunikationen, öka barnens kroppsuppfattning och deras förmåga till avslappning.

Dela: