Häggvik Fritid

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS) för elever på Häggviks Gymnasium påeftermiddagar efter skolans slut samt heldagar under skollov.

Målgrupp

Vi vänder oss till elever på Häggviks gymnasium

Inriktning på verksamheten

Häggvik Fritid erbjuder tydlig struktur och trygghetmed goda vuxenförebilder som följer ungdomarnabåde på skoltid och på fritidstid. Deltagarna ärindelade mindre grupper, utifrån behov och intressen.Deltagarna påverkar själva vilka aktiviteter vi gör,exempelvis åka på utflykter, bada, gå på bio, pyssla,grilla, baka eller olika fysiska aktiviteter både inne ochute. På Häggvik har vi tillgång till bassäng, idrottssal,växthus och musikstudio.

Övergripande mål för Häggvik Fritid är socialgemenskap, meningsfulla och roliga aktiviteter samtatt utveckla deltagarnas självständighet.

Om verksamheten/verksamhetsidé

Genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar vi till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Dela:

Kontakt

Häggvik Fritid

08-517 07 100

http://www.haggvikfritid.se/

Besöksadress

Häggviksvägen 4

Skicka meddelande till Häggvik Fritid

Marcus Frykstedt

Verksamhetschef

070-517 03 41

marcu­s.fry­ksted­t@up.se

Skicka meddelande till Marcus Frykstedt