Bällsta Gård

Fritidsverksamheten Bällsta Gård i Bromma startades 2006. Verksamheten är strukturerad och förutsägbar, vilket skapar trygghet och möjlighet till utveckling. Vi har nära till stora grönområden, lekplatser, bad och kommunikationer.

Målgrupp
Verksamheten riktar sig till personkrets 1 § 1 LSS. Målgruppen är barn och ungdomar från 12 år med autism, utan medföljande personlig assistent.

Inriktning på verksamheten
Verksamheten på Bällsta Gård syftar till att vara utvecklande för barnen och ungdomarna och höja deras livskvalitet, då är det viktigt att ha roligt! Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Vi ger barnen och ungdomarna en chans att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de behöver.

Om verksamheten/verksamhetsidé
Bällsta Gårds fritids fungerar som ett vanligt fritidshem. Hit kommer barnen och ungdomarna efter skolan. De får hjälp och stöd i att planera och strukturera sin eftermiddag och delta i olika fritidsaktiviteter. Det kan handla om att till exempel promenera i skogen, leka, spela innebandy, få massage, laga mellanmål, göra läxor eller arbeta vid datorn. Vår egen buss ger oss frihet att anordna aktiviteter även utanför Bällsta Gård.

Dela:

Kontakt