Backen

Enheten Backen är en fritidsverksamhet där vi varvar lek, uppmuntran och gemenskap med struktur och gränser. Backen startade 1998 och ligger i Täby Kyrkby med stor härlig trädgård och närhet till Täby Kyrkbys centrum.

Målgrupp
Verksamheten riktar sig till personkrets 1 § 1 LSS. Målgruppen är barn och ungdomar från 12 år med Aspergers syndrom/högfungerande autism, utan medföljande personlig assistent.

Inriktning på verksamheten

Verksamheten på Backen syftar till att vara utvecklande för barnen och ungdomarna och höja deras livskvalitet, då är det viktigt att ha roligt! Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Vi ger barnen och ungdomarna en chans att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de behöver.

Om verksamheten/verksamhetsidé

Backens fritids fungerar som ett vanligt fritidshem. Hit kommer barnen och ungdomarna efter skolan. De får hjälp och stöd i att planera och strukturera sin eftermiddag och delta i olika fritidsaktiviteter. Det kan handla om att till exempel spela innebandy, få massage, laga mellanmål, göra läxor eller arbeta vid datorn. Vår egen buss ger oss frihet att anordna aktiviteter även utanför Backen

Dela:

Kontakt

Backen

08-510 134 10

www.nytida.se

Besöksadress

Margeretelundsbacken 12
187 76 Täby

Skicka meddelande till Backen