Aspen

Enheten Aspen är en fritidsverksamhet där vi varvar lek, uppmuntran och gemenskap med struktur och gränser. Aspen startade 1995 och är inhyst i ett specialinrett låghus i Täby med närhet till skog, bad och fiske.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personkrets 1 § 1 LSS. Målgruppen är barn och ungdomar från 12 år med Aspergers syndrom/högfungerande autism, utan medföljande personlig assistent.

Inriktning på verksamheten

Verksamheten på Aspen syftar till att vara utvecklande för barnen och ungdomarna och höja deras livskvalitet, då är det viktigt att ha roligt! Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Vi ger barnen och ungdomarna en chans att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de behöver.

Om verksamheten/verksamhetsidé
Aspens fritids fungerar som ett vanligt fritidshem. Hit kommer barnen och ungdomarna efter skolan. De får hjälp och stöd i att planera och strukturera sin eftermiddag och delta i olika fritidsaktiviteter. Det kan handla om att till exempel spela innebandy, få massage, laga mellanmål, göra läxor eller arbeta vid datorn. Vår egen buss ger oss frihet att anordna aktiviteter även utanför Aspen

Dela:

Kontakt

Aspen

08-768 20 03

www.nytida.se

Besöksadress

Ljungmyrsvägen 17
187 46 Täby

Skicka meddelande till Aspen

Monica Rylander

Verksamhetschef

070-255 65 52

monic­a.ryl­ander­@nytida.se

Skicka meddelande till Monica Rylander