Syn- och hörselnedsättning

Landstinget ansvarar för förskrivning av syn- och hörselhjälpmedel samt service av dessa.

Enklare service av hörselhjälpmedel kan ges av Hörsam eller den utprovare som skrivit ut hjälpmedlet. Syncentralen svarar för synhjälpmedel.

En bra och tydlig instruktion av enklare service såsom byte av slang och rengöring av hörapparater finns på www.horsel.info

Dela: