Solberga by

Solberga by är en icke vinstdrivande verksamhet som erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap. Vår styrka är förmågan att skapa en trygg, trivsam och utvecklande livsmiljö för våra barn och ungdomar.

Målgrupp

Barn och ungdomar mellan 8 – 16 år som tillhör personkrets 1 enligt LSS.

Inriktning på verksamheten

En röd tråd i Solberga bys pedagogik är att utveckla elevernas självbestämmandeförmåga. Våra ungdomsmöten är forum, där eleverna får komma med önskemål eller ventilera något de är missnöjda med. Ofta lämnar de förslag på olika fritidsaktiviteter de vill göra den närmsta framtiden. För de elever som har svårt att kommunicera, erbjuds alternativ kommunikation i form av bildstöd, pecs, samtalsmatta etc.

Om verksamheten/verksamhetsidé

Solberga är inspirerade av den antroposofiska människosynen vilket innebär att våra medarbetares främsta uppgift är att vara uppmärksam på varje barns inneboende förmåga och skapa förutsättningar för dem att uttrycka denna. I samverkan med dig som vårdnadshavare upprättar vi en plan med syfte att ge ditt barn ett meningsfullt sammanhang och en ökad självständighetsförmåga. Vi har stor erfarenhet av att individpassa pedagogiskt stöd för barn inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning.

Dela:

Kontakt

Solberga by

08-551 501 26

info@solbergaby.se

www.solbergaby.se

Besöksadress

Solberga by, Solberga 27
153 91 JÄRNA

Skicka meddelande till Solberga by

Peter Ericsson

Verksamhetschef

08-551 538 01

peter­.eric­sson@solbergaby.se

Skicka meddelande till Peter Ericsson