Vill du göra en insats för ett barn med funktionsnedsättning?

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i din familj och ditt hem en eller två hela helger i månaden. Kontaktfamiljer fyller en viktig funktion för barn som av olika skäl behöver miljöombyte.

För att bli kontaktfamilj för ett barn med funktionsnedsättning krävs ingen formell utbildning. Det viktigaste är att du har ett engagemang och en trygg och stabil hemmiljö. När barnet kommer på besök är inte spännande utflykter det viktigaste, huvudsaken är att ni gör vanliga saker tillsammans med barnet.

Som kontaktfamilj erhåller ni ett skattepliktigt arvode samt en omkostnadsersättning som täcker de utgifter ni har för barnet. Oftast varar behovet av en kontaktfamilj upp till två år.

För mer information, kontakta oss på Humaniora vård och omsorg i Solna stad.

Dela: