Vallbostrand Industri och Hantverk

Engagemang och stort kunnande ger en arbetsplats med rika miljöer.
Vallbostrand Industri och Hantverk AB som är en del av Solhagagruppen bedriver daglig verksamhet. Totalt erbjuder vi 65 platser, varav vi har dispens för tre personer med förvärvad hjärnskada

Inriktning

Målet med vårt arbete är att brukarna ska uppnå största möjliga självständighet utifrån sina individuella förutsättningar och därmed en ökad livskvalitet. Vallbostrand dagliga verksamhet tillverkar nyckelbrickor och lusenspel, första hjälpen tavlor och har även keramik tillverkning med egen butik i Vallentuna centrum.

Verksamhetsidé

Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområden med verksamhet i olika byggnader.
Allevägen 24: Verksamheten är uppdelad i två grupper.
Sländan erbjuder strukturerad verksamhet i en lugn miljö. Målning, handarbete, högläsning, musik, data, utflykter och vissa legoarbeten är aktiviteter som erbjuds.
Mediagruppen
Vallbotidningens redaktion ingår i Media. Man arbetar två dagar i veckan med tidningen. Tidningen kommer ut 3-5 gånger per år. Övriga dagar arbetar gruppen med datorhantering. Man skriver texter och bearbetar bilder. Man tar också emot beställningar från andra grupper. Det kan vara att göra scheman, fotografera, skriva mat-, adress-, närvaro- och andra listor med m.m.
Fornminnesvägen 5: GjuteriEtt: På GjuteriEtt tillverkas keramiska föremål i egentillverkade gjutformar. Kaffe- och temuggar utgör den huvudsakliga produktionen. Försäljningen av det som tillverkas på GjuteriEtt sker i Vallboden.

Centralvägen 6: Vallboden: Här finns en välutrustad keramikverkstad med egen butik. Arbetet i verkstaden är inriktat på skulptural keramik. I butiken säljs den egentillverkade keramiken. Gruppen gör studiebesök hos keramiker och konsthantverkare och besöker konstutställningar för att få inspiration.
Vargmötesvägen 3:
Legoavdelningen arbetar dels med montering av nyckelbrickor och montering av reklam i dessa, dels med ultraljudssvetsning, bl.a. av ventilationsdetaljer för bussar.
Lusen blå och Lusen gul
Här sorterar och förpackar vi vårt sällskapsspel, "Lusen". Gruppen utför dessutom arbeten till olika utomstående företag, där det ingår paketring och vägning av skruv.
Paketeringen
Här arbetar avdelningen med förpackning av förbandsmaterial resp. färdigställning av förbandstavlor till både Sverige och utlandet.
Solrosen: En grupp med personer med autism som arbetar med individuellt anpassade uppgifter och mycket social träning.

Dela:

Kontakt

Anna-Maj Hedström

Verksamhetschef

070-766 26 34

anna-­maj.h­edstr­om@nytida.se

Skicka meddelande till Anna-Maj Hedström