Strandlidens dagliga verksamhet i Hässelbystrand

Törngårdens autismcenters dagliga verksamhet Strandliden ligger vid Hässelby strand, 5 minuter från tunnelbanan. I omgivningen finns fina promenadvägar längs mälaren samt närhet till affärer och stadsmiljö.

Målgrupp
Vi tar emot personer med autism och utvecklingsstörning enligt personkrets 1 LSS.

Inriktning
Alla människor har rätt att komma till ett arbete som man trivs med. Därför är verksamheten anpassad efter dina önskemål och behov. Tillsammans tar vi fram aktiviteter som just du tycker är meningsfulla, utvecklande och intressanta. Här har du också möjlighet att träffa och umgås med andra.

Exempel på arbeten vi gör idag är: datorarbeten, bakning, måleri, sorteringsarbeten, vi delar ut reklam och motionerar. samt en kväll i månaden har vi en cafékväll.

Verksamheten/verksamhetsidé
Verksamheten riktar sig till personer som behöver en trygg, förutsägbar och visuellt anpassad miljö. De individuella målen utgår från personens utvecklingsnivå, förmåga och behov. För att uppfylla målsättningen arbetar vi med ett gemensamt synsätt och bemötande från samtliga medarbetare. På Törngårdens autismcenter arbetar välutbildade medarbetare med lång erfarenhet inom området. Alla medarbetarna är väl förtrogna med de svårigheter som autism och utvecklingsstörning kan medföra för den enskilde individen.

Dela:

Kontakt

Kenth Ankerhag

Verksamhetschef

070-417 69 85

kenth­.anke­rhag@nytida.se

Skicka meddelande till Kenth Ankerhag