SOLOM LSS - Sollentuna Dagliga Verksamhet

Verksamheten/verksamhetsidé:

Erbjuda daglig verksamhet i en miljö riktad till målgruppen.

Tillgodose vars och ens individuella behov av stimulans, aktivitet, miljöombyte och erbjuda möjlighet till social samvaro, samspel och deltagande i samhällslivet.

Arbetet bedrivs utifrån en tydliggörande pedagogik och utifrån de individuella behoven hos varje brukare.

Erbjuda daglig verksamhet vars innehåll påminner mycket om den öppna arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer i arbetsför ålder, från 18 år. Personkrets 1.

Inriktning

Norrhuset – Lego och montering, matleverans, företagsservis, arbetsplatsinriktad verksamhet

Hobbylagret – legoarbete, prismärkning. Butik.

Frejas Kök och Caffär - resturang, butik, café

Hundklubben – hunddagis

Kulturverkstan - konstnärligt skapande inom IT, textik, keramik, olja och akvarell.

Dela: