AB SOLOM

Inom AB SOLOM finns ett flertal dagliga verksamheter med inriktning mot arbete, aktivitet och upplevelse. Vår målsättning är alltid att du ska få möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa, oavsett vilken av våra verksamheter du tillhör.

Du som arbetstagare ska veta vad som ska hända, hur det ska gå till, när och hur länge, vem du ska göra det med och varför det ska hända. Du ska själv ha varit med och bestämt allt detta eftersom vi tyck­er att det är viktigt att du är huvudpersonen i ditt liv.

I din genomförandeplan har vi tillsammans bestämt vilka mål du vill nå. Tillsammans med dig hittar vi också det stöd som bäst passar din väg för att nå dina mål.

Vi är duktiga på att stötta dig genom tydliggörande pedagogik, alterna­tiv och kompletterande kommunikation och arbetsplatsmatchning.

Välkommen till oss!

Presentationer av SOLOMS verksamheter

 • Frejas Café är en daglig verksamhet för dig som vill ha ett självständigt, omväxlande och meningsfullt arbete där man träffar många människor och har intresse av att arbeta inom restaurang, service, catering och event.
  Adress: Tusbystråket 4B, 191 60 Sollentuna
 • Kulturverkstan är en daglig verksamhet för dig som vill arbeta konstnärligt och skapande. Du kan med hjälp av olika metoder och material få utlopp för din kreativitet och hitta flera sätt att utrycka dig på. Vi arbetar bl.a. med måleri, keramik, textil, foto, digital konst, skrivarbyrå med egna texter samt musikal och show.
  Adress: Stupvägen 1, 191 42 Sollentuna
 • Sjöängen är en daglig verksamhet som erbjuder anpassad sysselsättning för dig med behov av tydliggörande i miljö och kommunikation. Vi riktar oss sig till dig som kommunicerar med hjälp av t.ex. föremål och bilder och erbjuder anpassade aktiviteter som fysisk aktivitet, legoarbeten, samt upplevelse- och sinnesrum.
  Adress: Sjöängsvägen 17, 192 72 Sollentuna
 • Norrhuset är en arbetsinriktad daglig verksamhet för dig som vill ha ett självständigt och omväxlande arbete. Vi vill att du ska kunna styra din arbetsvecka själv och variera veckan utifrån dina önskemål och intressen. Du kan t ex arbeta med lego och montering, post- eller matleverans till övriga verksamheter inom AB SOLOM.
  Adress: Skolvägen 12, 192 70 Sollentuna
 • Brohuset är en daglig verksamhet med fokus på kommunikation, för allas rätt att förstå, välja och påverka. Vi vänder oss till personer som har stora behov av stöd och service i sin dagliga sysselsättning. Vi arbetar aktivt med att utforma aktiviteter som ska vara hanterbara och begripliga för dig, t ex sång & musik, rörelse/form.
  Adress: Hertig Karls väg 13, 192 68 Sollentuna
 • Mimers dagliga verksamhet erbjuder en individuellt anpassad verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. Vi är en arbetsplats men även en social träffpunkt. Verksamheten anpassas efter dig och vi arbetar med aktiviteter och teman utifrån dina styrkor och intressen inom områdena natur, kultur, arbete och upplevelse.
  Adress: Djupdalsvägen 20, 192 51 Sollentuna
 • Kung Hans är en daglig verksamhet, med anknytning till butiken Hobbylagret, som erbjuder varierande arbetsuppgifter i långsammare takt. Våra aktiviteter är fritidsinriktade för stimulans och utveckling. Vi arbetar med att främja kommunikation och egna aktiva val för att du ska kunna ges inflytande över din dagliga sysselsättning.
  Adress: Kung Hans väg 12, 1 tr, 192 68 Sollentuna
 • Autismcenter Häggvik är en daglig verksamhet som erbjuder anpassad sysselsättning för dig med behov av tydliggörande i miljö och kommunikation. Vår verksamhet riktar sig till dig som kommunicerar verbalt och vi ser kommunikation som kärnan i vårt arbete. Vi arbetar strukturerat för att göra omvärlden begriplig och hanterbar och vi försöker att hitta en bra balans mellan krav och förmåga. Många av aktiviteterna handlar om att träna vardagsfärdigheter för ett självständigt liv.
  Adress: Häggviksvägen 18, 191 50 Sollentuna

För mer info om respektive verksamhet, besök gärna vår hemsida eller kontakta oss!

Dela:

Kontakt

Lena Jacobsson

Tf Affärsområdeschef LSS

08-128 240 21

lena.­jacob­sson@solom.se

Skicka meddelande till Lena Jacobsson

Erika Rekola

Verksamhetschef Frejas, Kulturverkstan, AC Häggvik

08-128 245 51

erika­.reko­la@solom.se

Skicka meddelande till Erika Rekola

Birgitta Ejderfjäll

Verksamhetschef Mimer, Brohuset, Norrhuset, Kung Hans

08-128 244 31

birgi­tta.e­jderf­jall@solom.se

Skicka meddelande till Birgitta Ejderfjäll

Rosalie Gnipe

Tf Verksamhetschef Sjöängen

08-128 246 16

rosal­ie.gn­ipe@solom.se

Skicka meddelande till Rosalie Gnipe