SOLOM LSS daglig verksamhet Autismcenter Häggvik

Verksamheten vänder sig till personer som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd och som har ett stort behov av en individanpassad, strukturerad och tydliggjord miljö och som önskar ett verksamhetsinnehåll som är individanpassat efter egna intressen

Målgrupp

Personkrets 1.

Inriktning

Verksamheten vänder sig till personer som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd och som har ett stort behov av en individanpassad, strukturerad och tydliggjord miljö och som önskar ett verksamhetsinnehåll som är individanpassat efter egna intressen

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten vänder sig till personer med en diagnos inom autismspektrumtillstånd och med eventuella tilläggsdiagnoser som lindrig- eller måttlig utvecklingsstörning som har ett stort behov av en individanpassad daglig verksamhet. Verksamhetsinnehållet styrs av arbetstagarens intressen och förmågor.

Dela:

Kontakt

SOLOM LSS daglig verksamhet Autismcenter Häggvik

08-128 241 40

www.solom.se

Skicka meddelande till SOLOM LSS daglig verksamhet Autismcenter Häggvik

Jesper Thorell

Verksamhetschef

08 128 242 41

jespe­r.tho­rell@solom.se

Skicka meddelande till Jesper Thorell