Sequitur i Vällingby

Vi riktar oss till dig som har Neuropsykiatriska funktionshinder, bland annat Högfungerande/Asperger.

Vi arbetar i projektform. Projekten kan vara individuella och/ eller i grupp detta skapar struktur och mening. Projekten rör sig inom grafisk formgivning, spelutveckling, programmering, film och att skriva. Vi har professionell kompetens inom alla dessa områden. Vi har dessutom det sociala företaget WiDo4U. Vägledning och hållbar praktik är andra områden vi kan

Vi arbetar mycket med motivation, självkännedom, spelutveckling och grafisk formgivning. Vi vill stödja dig att hitta dina egna strategier för självständighet. Målet bestämmer du. Vi börjar där du är och slutar där du vill.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som har Neuropsykiatriska funktionshinder bl.a Högfungerande/Asperger. Personkrets 1 enligt LSS.

Inriktning

Vi arbetar i projektform. Projekten kan vara individuella och/ eller i grupp detta skapar struktur och mening. Projekten rör sig inom grafisk formgivning, spelutveckling, programmering, film och att skriva. Vi har professionell kompetens inom alla dessa områden.
- Spelutveckling: Vi gör spel både för dator, mobiler och brädspel
- Programmering: Vi lär ut både från grunden, konfigurerar och programmerar appar
- Layout: för spel, appar eller trycksaker
- Film: Vi gör film för YouTube med flera användningsområden
- Praktik: Vi stödjer dig också om din ambition är att söka dig till en hållbar praktikplats och om du har målet, en anställning så stödjer vi dig med det. Detta gör vi utifrån vägledning och praktiskt stöd på arbetsplatsen.
- WiDo4U, ett socialt företag: Ett företag som vi driver tillsammans i företagsformen ekonomiskförening.

Verksamheten/verksamhetsidé

Motivation och rytm är grundläggande målsättningar för det arbete vi utför tillsammans och utgör startnivå. Vi arbetar utefter att skapa en struktur för dig. Strukturen utformas utifrån din förmåga till koncentration och aktivitetsnivå. Vi hjälper dig att skapa hållbara strategier efter ditt behov. Vi har personal som har adekvat utbildning inte bara inom pedagogik utan också för det vi gör, layout m.m.

Du gör en genomförandeplan tillsammans med din stödperson där ni formulerar mål och delmål. Genomförande utvärderas minst en gång per år.

Vi arbetar utifrån 5 nivåer vilka till viss del kan pågå parallellt.
1. Skapa rytm och motivation
2. Individuella projekt/ vägledning
3. Projekt där vi arbetar tillsammans
4. WiDo4U/extern praktik
5. Anställning i WiDo4U eller hos en annan arbetsgivare

Beroende av behov och önskemål för framtiden har vi olika former av aktivitet med fokus utifrån vad du tycker är kul. Vi anser att en förutsättning för att människor skall utvecklas är att man är motiverad och att man lättare lär sig sådant man är motiverad att lära sig. Detta ligger som grund för din individuella utvecklingsplan. Målsättningen är att öka förståelsen för sina behov och förutsättningar för att underlätta utveckling och att du skapar meningsfullhet och sammanhang i en simulerande miljö där du får möjlighet att öka självständighet och utveckla dina kompetenser.

Dela:

Kontakt

Sequitur

08-68 44 63 00

http://sequitur.se/

Besöksadress

Sorterargatan 23
162 50 VÄLLINGBY

Skicka meddelande till Sequitur

Alexandra Lindgren

Verksamhetschef

08-684 46 301

alexa­ndra.­lindg­ren@sequitur.se

Besöksadress

Sorterargatan 23
162 50 VÄLLINGBY

Skicka meddelande till Alexandra Lindgren