Polygon

Verksamheten på Polygon strävar efter att vara så lik en riktig arbetsplats som möjligt. De uppdrag deltagarna arbetar med söker man aktivt från olika företag i närområdet genom att personligen eller via flygblad marknadsföra sina tjänster. Några av de olika arbetsuppgifterna är paketering, kuvertering och monteringsarbeten. Lokalen är belägen i Arninge företagsby i Täby och bedrivs i en radhusmodul på ca 220 kvm i två plan.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS § 9.10. Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Inriktning

Den sociala träningen är en stor del av verksamheten. Deltagarna lär sig att samarbeta med varandra och fördela arbetsuppgifterna. Vårt mål för deltagarna är att verka för en stimulerande och trygg arbetsplats, genom att ta tillvara på personens resurser och kompetens på bästa sätt, samt att ge dem anpassade verktyg för att främja deras utveckling och självständighet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ökad självständighet och en meningsfull arbetsdag.

Personligt veckoschema för var och en

Det individuella veckoschemat, som är gjort utifrån en personlig genomförandeplan, kan bland annat innehålla:

 Paketering

 Kuvertering

 Montering

 Köksansvar

 Bad

 Musik

 Biltvätt

Polygon är även bas för de deltagare som har sin arbetsplats förlagd till att bedriva caféverksamhet på polisstationen i Täby centrum.

En ny grupp har tillkommit som har Polygon som bas. Workteam, som vänder sig till verksamheter inom Frösunda och utför:

Inköp

 Biltvätt

 Grovsopor till tippen

 Flytt av möbler

 Hjälper till vid mässor

 Däckbyten

Medarbetarna har utbildning inom verksamhetsområdet och mångårig erfarenhet. De ledstjärnor som genomsyrar arbetet är individanpassning, målorientering, samverkan och kompetens med ett stort personligt engagemang.

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS § 9.10. Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Verksamheten på Polygon strävar efter att vara så lik en riktig arbetsplats som möjligt. De uppdrag deltagarna arbetar med söker man aktivt från olika företag i närområdet genom att personligen eller via flygblad marknadsföra sina tjänster.

Några av de olika arbetsuppgifterna är paketering, kuvertering och monteringsarbeten.

Polygon kan även vara en bas för de deltagare som vill pröva på att arbeta på en riktig arbetsplats, med ett nära stöd av personal.

Kök och toaletter finns på båda plan i radhusmodulen. På nedervåningen finns förutom kök en hall, ett större och ett mindre arbetsrum samt ett kontor. På övre plan finns en hall, toalett samt tre arbetsrum.

Lokalen är ljus och har en genomgående neutral färgsättning. Det finns även möjlighet till vila i lokalen.

I närmiljön finns köpcentrum, med affärer och restarurang.

Dela:

Kontakt

Marina Sömmaregård

Verksamhetschef

010-130 34 76

Skicka meddelande till Marina Sömmaregård