MindMe daglig verksamhet i Danderyd

MindMe har en arbetsinriktad daglig verksamhet som delvis bedrivs integrerat på olika arbetsplatser. Vi har ett brett utbud av praktik- och arbetsplatser. För bästa resultat arbetar vi stegvis och metodiskt. Bra förberedelser skapar framgång.

Målgrupp
Personkrets 1, autism eller autismliknande tillstånd.

Inriktning
Arbetsinriktad daglig verksamhet med mål att kunna delta på öppna arbetsmarknaden. Vi arbetar även för att få ökad insikt och kunskaper för att nå självständighet i livet. Det innebär samhällsorientering, vardagsekonomi, hälsa, boende, relationer och en aktiv fritid.

Verksamheten/verksamhetsidé

Målet med all verksamhet vi bedriver är att skapa trygghet och självständighet som är grund för god självkänsla. Vi tror på individens utvecklingspotential. Vi finns i Danderyd med närhet till olika kommunikationer och samhällsfunktioner.

Alla mår bra av ett arbete. Det ger bättre ekonomi, självständighet, självkänsla, stimulans, gemenskap och utveckling. Vi arbetar med kartläggning och matchning av arbetsplatser, förberedelser och praktik.

Du finner även det vi kallar "Investeringar i vardagen" där vi erbjuder moduler så som vardagsekonomi, hälsa och träning, körkort samt eget boende.

Med nya upplevelser kommer ny kunskap. Därför har vi ett tydligt inslag av samhällsorientering och genomför årstidsanpassade aktiviteter. Vi vill bidra till att utforska och ta en aktiv del av samhälle och kultur för din personliga utveckling.

Dela: