Konst & Paletten i Täby

Frösunda Konst/Paletten vänder sig till personer som vill ha en varierande verksamhet med ett stort utbud av olika aktiviteter. Även personer som behöver ett lite lugnare tempo får möjlighet till stimulans och utveckling. Lokalen är belägen i Arninge företagsby i Täby och bedrivs i en radhusmodul på ca 220 kvm i två plan samt en separat ateljé i markplan.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10. Vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).

Inriktning

Vårt mål för deltagarna är att skapa förutsättningar för en förutsägbar och meningsfull dag, samt aktivt verka för självständighet och att utveckla och bibehålla varje persons färdigheter. Det gör vi genom kontinuitet och struktur, samt en helhetssyn i vardagen. .

Konst är kommunikation

Konst är att kommunicera, och vi vill ge konstnärer med funktionsnedsättning möjlighet att uttrycka sig i bild, form och färg. Viktigt är att varje deltagare känner sig trygg, blir sedd och respekterad. Samtidigt fyller verksamheten en social funktion genom att ge struktur i vardagen och skapa en känsla av grupptillhörighet.

På Frösunda Konst/Palett arbetar hantverkspedagoger och vårdare med lång erfarenhet. En viktig del i arbetet är att med ett stort engagemang ge struktur för en fungerande och meningsfull arbetsdag, som utgår ifrån den personliga genomförandeplanen.

Personligt veckoschema för var och en

Verksamheten utgår ifrån det individuella veckoschemat, som är gjort utifrån en personlig genomförandeplan och kan innehålla:

 Målning/teckning, med en årlig vernissage

Textil

 Snickeri

 Musik, enskilt eller i grupp

 "Kul kulturgrupp"

 Utflykter både med egen buss och kommunala färdmedel

 Bad

 Social samvaro

 Inköp

 Dans och rörelse

 Promenad

 Legoarbete

Medarbetarna har utbildning inom verksamhetsområdet och mångårig erfarenhet. De ledstjärnor som genomsyrar arbetet är individanpassning, målorientering, samverkan och kompetens med ett stort personligt engagemang.

Kök och toaletter finns på båda plan i radhusmodulen. På nedervåningen finns förutom kök även tre arbetsrum och en hall.

På övre plan finns en hall tre arbetsrum och ett kök.

Ateljélokalen består av ett stort öppet arbetsrum med stort målarbord, snickeridel och en skrivhörna. Där finns även ett mindre arbetsrum, ett pausrum, ett kök samt en toalett.

Ateljen är belägen ca 50 meter från radhusmodulen i en närliggande husdel. det är lätt att förflytta sig mellan lokalerna.

I närmiljön finns köpcentrum, med affärer, restarurang och busshållplats.

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10. Vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).

Vårt mål är att verka för en stimulerande, kreativ och utvecklande arbetsplats genom att upptäcka och stärka individens egen förmåga.

Vår inriktning är konst och upplevelser. Vi vill ge möjlighet för våra brukare att uttrycka sig i bild, färg, form, musik och rörelse. Vi erbjuder kultur- och naturupplevelser utifrån individuella behov och möjligheter.

Dela:

Kontakt

Konst & Paletten

010-130 38 24 eller 010-130 38 23

http:/​/​www.​frosunda.​se/​paletten

Besöksadress

Polygonvägen 57
187 66 Täby

Skicka meddelande till Konst & Paletten

Lena Palmqvist

Tf verksamhetschef

010-130 36 88

lena.­palmq­vist@frosunda.se

Skicka meddelande till Lena Palmqvist