Interse Daglig verksamhet i Liljeholmen

Interse Söder är en daglig verksamhet med huvudinriktning mot IT och media, men vi kan även anpassa oss utifrån individuella intressen. Många i vår målgrupp har ett stort intresse för datorspel och är vana vid att hantera datorer.

Vi vill ta vara på den kompetensen och erbjuder en möjlighet att utveckla denna kunskap på olika sätt utifrån intresseområden. Vi har kontakt med företag inom datorspelsbranschen och inom IT-säkerhet. När det gäller media anpassar vi oss utifrån de intresseområden som finns. Det kan t ex handla om att lära sig de tekniska grunderna i fotografering. Vi har etablerade samarbeten med fotografer och journalister. Vårt mål är att vara en länk ut i arbetslivet eller tillbaka till studier.

Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang att vara i och ger en möjlighet att träffa andra i en liknande situation och finns i Marievik vid Liljeholmen med närhet till allmänna kommunikationer.

Målgrupp
Verksamheten vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller en diagnos inom autismspektrumtillstånd. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna som i dagligt tal kallas hemmasittare. Vi har sett framgångsrika exempel på att bryta en isolering genom att fokusera på styrkor, intressen och förmågor och att hitta en meningsfull sysselsättning utifrån detta.

Verksamheten/verksamhetsidé
Interse Ekonomisk Förening är ett personal- och föräldrakooperativ. Vi som har startat föreningen har många års erfarenhet av vilka arbetssätt och metoder som är framgångsrika när det gäller den målgrupp vi vänder oss till. Vårt syfte med vår verksamhet är att på olika sätt öka delaktigheten i samhället och att förbättra livsvillkoren och därmed höja livskvaliteten för de vi vänder oss till.

Vi är övertygade om att samhället har mycket att vinna på att ta till vara vår målgrupps kompetens och vi vill på sikt bli en länk ut i arbetslivet på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid att vara uppdaterade när det gäller forskning kring autism och övriga områden som berör vår verksamhet, all personal har autismspecifik kompetens. .

När en ny arbetstagare ska börja hos oss gör vi en profil kring styrkor, förmågor, kompetenser och framförallt intresseområden och gör en utvecklingsplan utifrån detta.

Dela:

Kontakt

Interse Daglig verksamhet

070-699 36 59

www.interse.se

Besöksadress

Årstaängsvägen 1 A, 9 tr

Skicka meddelande till Interse Daglig verksamhet

Fredrik Persson

Kontaktansvarig

0706-99 36 59

Skicka meddelande till Fredrik Persson