Frösunda Arbetslag i Täby

Frösunda Arbetslag vänder sig till dig som vill arbetsträna på externa arbetsplatser enskilt eller i grupp. Bas för verksamheten är en lokal i Gribbylund/Täby där det finns ett snickeri där vi bla renoverar möbler och en syateljé. Vi samarbetar med olika arbetsplatser bla golfbana, café, stall och utökar efter önskemål.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till vuxna personer med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inriktning

Vi arbetar med den enskilde och den enskildes behov i fokus. Vi arbetar för att våra deltagare ska hjälpa sig själva till ett bättre liv. Frösunda Greenteam är ett sätt att arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få chans att komma in på arbetsmarknaden i ett långssiktigt perspektiv.

Vid introduktion kartlägger vi deltagaren och dennes stödbehov. Vi berättar om rutiner på arbetsplatsen vad gäller tider, lokaler, ledighet och sjukdom. Vi gör som på en arbetsplats med en prövotid och utvärdering.

Deltagaren har fasta tider, och fasta tidpunkter under dagen för genomgångar, raster, start och slut. Frösundas medarbetare är alltid med vid start och slut, vid ankomst och färd från arbetsplatsen.

Deltagaren får sina instruktioner från den ordinarie personalen på arbetsplatesen. Frösundas medarbetare är alltid med och kan då stötta under arbetets gång. Viktigt är att alla har samma budskap och säger samma saker till deltagaren.

I takt med att deltagaren vänjer sig vid arbetsplatsen gör vi en plan för hur deltagaren kan utveckla sina färdigheter. Detta gäller både deltagarens möjligheter att fungera på en arbetsplats i stort, såväl som att utveckla färdigheter i de olika delar av arbetet på arbetsplatsen. Vad gäller arbetsuppgifterna görs en plan upp tillsammans med personalen på arbetsplatsen. Dina kunskaper dokumenteras löpande när du lär dig alla förekommande arbetsuppgifter på golfbana, och resulterar i ett kompetensbevis du senare kan lägga till ditt CV.

I Frösundas personliga genomförandeplan som vi gör tillsammans med deltagaren sätts mål upp för att stärka individens självförtroende och självkänsla till hjälp vidare ut i arbetslivet.

Deltasgaren ska få en livsmässig vinst med att utvecklas på arbetet. I denna livsmässiga vinst ingår att självkänslan ökar av att göra ett bra jobb, dygnsstrukturen förbättras av att ha tider att passa, och deltagaren kommer att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden av att ha lärt sig ett yrke, ev. även ha gått utbildning.

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten riktar sig till vuxna personer med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är att verka för en stimulerande, utvecklande och trygg arbetsplats genom att upptäcka och stärka individens egen förmåga. Varje deltagare blir sedd och respekterad.

Vi vänder oss till dig som teoretiskt och praktiskt vill lära dig golfbaneskötsel och som på längre sikt vill ta med dig dina nya kunskaper och erfarenheter och söka arbete inom golfbaneskötsel eller liknande arbete.

Dela:

Kontakt

Frösunda Arbetslag

010-130 41 82, 010-130 34 89

Postadress

Frösunda LSS AB, Frösunda Arbetslag, Box 708
169 27 Solna

Skicka meddelande till Frösunda Arbetslag

Lena Palmqvist

Tf verksamhetschef

010-130 36 88

lena.­palmq­vist@frosunda.se

Skicka meddelande till Lena Palmqvist