Funkis

Funkis ligger vid Torlidsplan, Lindhagensgatan 73, nära butiker och natursköna Rålambshovsparken. Funkis har en egen butik med samma namn. Verksamheten drivs av Helalivet omsorg.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig i yrkesverksam ålder och som har beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, personkrets 1. Verksamheten vänder sig även till dig som är döv eller har en hörselnedsättning då kompetens och mångårig erfarenhet av att driva verksamhet i teckenspråkligmiljö finns. Vi kan även ta emot dig som är rullstolsburen.

Inriktning

Funkis passar dig som vill vara själv ut på praktik Du bestämmer var du vill praktisera och hur många dagar i veckan. Du får det stöd du behöver av verksamhetens arbetshandledare och från handledaren ute på arbetsplatsen. Några exempel på praktikplatser är förskola, butiker och trädgårdshandel. Om du önskar praktisera alla dagar i veckan träffar du din arbetshandledare vid uppföljningar och praktikbesök och när Helalivet omsorg erbjuder kvällsaktiviteter. Du kan även välja att vara ute på praktik några dagar i veckan och dom andra dagarna arbeta inne på verksamheten. Om du vill vänta med att ta steget ut i praktik kan du börja arbeta inne på verksamheten och ha som mål att komma ut på praktik. Inne på verksamheten kan du bland annat arbeta med att skapa de produkter som sedan säljs i butiken, återvinning, foto/reportage eller någon av våra hälsorelaterade aktiviteter. Om du läser någon kurs eller utbildning erbjuder vi dig studiestöd. För att stärka gemenskapen erbjuder vi kvällsaktiviteter.

Verksamhet/verksamhetsidé

Vi tror att med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet i någon form. Vi ser att deltagandet i samhällslivet bidrar till utveckling och att det ger en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och upplevelsen att vara behövd. Verksamhetens metoder och arbetssätt ska främja dina möjligheter till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Det innebär bland annat att stärka din självkänsla och tilltro till dina egna resurser. Allt arbetet utgår från din vilja och dina önskemål.

Dela:

Kontakt

Funkis

funki­s@helalivetomsorg.se

http://helalivetomsorg.se/

Besöksadress

Lindhagensgatan 73
112 18 Stockholm

Skicka meddelande till Funkis