Frösunda verkstan i Täby

Vi vänder oss till deltagare som vill ha en daglig verksamhet där det skapas förutsättningar för ökad självständighet och en meningsfull arbetsdag. Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10. Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).

Vårt mål är att verka för en stimulerande, tydlig och trygg arbetsplats genom att ta tillvara på individens resurser och kompetens, samt ge anpassade verktyg som främjar utveckling och självständighet. Samtidigt fyller verksamheten en social funktion genom att ge struktur i vardagen och skapa en känsla av grupptillhörighet. De områden vi arbetar med är snickeri, musik samt naturupplevelser.

Målgrupp

Personkrets 1. Medarbetarna har utbildning inom verksamhetsområdet och mångårig erfarenhet. De ledstjärnor som genomsyrar arbetet är individanpassning, målorientering, samverkan och kompetens med ett stort personligt engagemang.

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10. Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).

Vi vänder oss till deltagare som vill ha en daglig verksamhet där det skapas förutsättningar för ökad självständighet och en meningsfull arbetsdag.

Vårt mål är att verka för en stimulerande, tydlig och trygg arbetsplats genom att ta tillvara på individens resurser och kompetens, samt ge anpassade verktyg som främjar utveckling och självständighet. Samtidigt fyller verksamheten en social funktion genom att ge struktur i vardagen och skapa en känsla av grupptillhörighet.

De områden vi arbetar med är snickeri, musik samt naturupplevelser.

Dela: