Conexi i Barkaby

Conexi bedriver en arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom autismspektrat. Vårt mål är att tillsammans bygga en hållbar plattform i mötet med arbetslivet.

I det dagliga arbetet utgår vi från IKEA Barkarby.

MÅLGRUPP

Vi vänder oss till personer inom autismspektrat, Personkrets 1 LSS.

INRIKTNING PÅ VERKSAMHETEN

Conexis verksamhet är upplagd i två steg; Steg 1 bedrivs på IKEA i Barkarby. Här kan du prova sig fram mellan olika arbetsområden, t ex restaurang, lager, butik, fastighet eller kontor. Fokus ligger på att utveckla kunskap och strategier du kan ha nytta av i arbetslivet.

Steg 2 handlar om steget vidare ut i arbetslivet. Vissa har anställning som målsättning, andra minskat stöd. Tillsammans söker vi företag och handledaren är med under introduktion och etablering, därefter utifrån dina behov och önskemål.

OM VERKSAMHETEN/VERKSAMHETSIDÉ

Conexi startade 1999 sitt samarbete med IKEA och har i dagsläget även verksamhet på IKEA-varuhusen i Kungens Kurva, Västerås, Uppsala och Linköping.

Verksamheten är individuellt upplagd med tydliga, individuella mål som utgår från din beställning. Vad just du vill lära mer om eller utveckla kommer vi gemensamt fram till under din introduktion. Vi arbetar dagligen aktivt med dina mål genom utbildning, information, uppföljning och utvärdering. Som handledare utgår vi från dina behov och önskemål, strävar efter att förstå ditt perspektiv och fokuserar på dina styrkor.

Dela:

Kontakt

Conexi AB

070 875 99 21, 070 849 44 63

barka­rby@conexi.se

Postadress

Conexi AB c/o IKEA Barkarby Box
175 29 Järfälla

Skicka meddelande till Conexi AB