Conexi i Barkaby

Conexi bedriver en arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom autismspektrat. Vårt mål är att tillsammans bygga en hållbar plattform i mötet med arbetslivet.

I det dagliga arbetet utgår vi från IKEA Barkarby.

MÅLGRUPP

Conexi bedriver en arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom autismspektrat i samarbete med IKEA och näringslivet.

Målsättningen är att bygga en hållbar plattform för arbetstagaren i mötet med arbetslivet och vi vänder oss till dig vars kliv ut på arbetsmarknaden är lite längre. Vi lägger stort fokus på din utveckling och möjlighet till självständighet.

INRIKTNING PÅ VERKSAMHETEN

Den första tiden hos oss på Conexi arbetar du i en reell miljö på IKEA med dagligt stöd av våra arbetsstödjare. Du får då möjlighet att prova olika arbetsområden och allt arbete är individuellt upplagt efter din målbild.  På IKEA arbetar vi med att kartlägga dina styrkor, utveckla dina kunskaper och ge strategier kopplat till arbetslivet. Tillsammans kommer vi fram till hur din framtida arbetsplats bör vara utformad.

När du är redo att gå vidare till nästa arbetsplats så får du stöd av våra arbetsstödjare i sökandet, förberedelsen, övergången och etableringen. De kommer sedan fortsätta ge dig individuellt stöd, i mindre omfattning.

Vi tror på att ett långsiktigt stöd i arbetslivet ökar förutsättningarna för att få och behålla ett arbete.

OM VERKSAMHETEN/VERKSAMHETSIDÉ

Conexi startade 1999 sitt samarbete med IKEA och har i dagsläget även verksamhet på IKEA-varuhusen i Kungens Kurva, Västerås, Uppsala och Linköping.

Verksamheten är individuellt upplagd med tydliga, individuella mål som utgår från din beställning. Vad just du vill lära mer om eller utveckla kommer vi gemensamt fram till under din introduktion. Vi arbetar dagligen aktivt med dina mål genom utbildning, information, uppföljning och utvärdering. Som arbetsstödjare utgår vi från dina behov och önskemål, strävar efter att förstå ditt perspektiv och fokuserar på dina styrkor.

Dela:

Kontakt

Conexi AB

070 875 99 21, 070 849 44 63

barka­rby@conexi.se

Postadress

Conexi AB c/o IKEA Barkarby Box
175 29 Järfälla

Skicka meddelande till Conexi AB