Bruket i Täby

Enheten Bruket är en daglig verksamhet inom ett etablerat arbetsplatsområde med lättindustri, kontor och affärscentrum. Bruket har även gångavstånd till skog och strövområden. Till Bruket tar du dig med buss via närliggande hållplats eller med bil. Tillgång till gratis parkeringsplats finns.

Målgrupp
Verksamheten riktar sig till personkrets enligt LSS 1 § 1. Målgruppen är personer inom autismspektrum/Aspergers syndrom med tilläggsproblematik.

Inriktning
Bruket ska så långt som möjligt likna en vanlig arbetsplats där du har fast individuellt schema för dina arbetstider och uppgifter. Vi arbetar främst inom arbetslag som består av 2-4 arbetstagare samt handledare. Vi vill erbjuda dig en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande för att öka din trygghet och dina förutsättningar för att utveckla din egen förmåga.

Verksamhetsidé
Tillsammans med dig utvecklar vi en anpassad genomförandeplan och arbetet utformas efter din förmåga och dina intressen och önskemål. Vår strävan är att genom ett gemensamt förhållningssätt präglat av glädje och struktur stärka ditt självförtroende och din förmåga att klara av saker på egen hand. Vi har flera verksamhetsgrupper med olika inriktningar t ex utegrupp (trädgårdsarbete m.m.), köksgrupp, snickeri, sy- och skinnverkstad samt enklare monteringsjobb. Inom verksamheten ryms också motion, kultur och sociala aktiviteter.

Dela: