Backlöken i Hässelby

Lokalerna på Nytidas dagliga verksamhet Backlöken är ljusa och generöst tilltagna. I omgivningen finns promenadvägar i skogsmiljö samt närhet till affärer och stadsmiljö.

Målgrupp

Vi tar emot personer med autism och utvecklingsstörning enligt personkrets 1 LSS.

Inriktning

Alla människor har rätt att komma till ett arbete som man trivs med. Därför är verksamheten anpassad efter dina önskemål och behov. Tillsammans tar vi fram aktiviteter som just du tycker är meningsfulla, utvecklande och intressanta. Här har du också möjlighet att träffa och umgås med andra.

Exempel på aktiviteter vi gör idag är hantverksarbeten som textiltryck, måleri och smyckestillverkning. Vi har ett snickeri, utför trädgårdsarbete och använder vår buss för att göra olika ärenden. Vi har en liten butik där vi säljer våra produkter. Varje år har vi en julmarknad som är mycket uppskattad.

Verksamheten/verksamhetsidé

Verksamheten riktar sig till personer som behöver en trygg, förutsägbar och visuellt anpassad miljö. De individuella målen utgår från personens utvecklingsnivå, förmåga och behov. För att uppfyllamålsättningen arbetar vi med ett gemensamt synsätt och bemötande från samtliga medarbetare. På Backlöken arbetar välutbildade medarbetare med lång erfarenhet inom området. Alla medarbetarna är väl förtrogna med de svårigheter som autism och utvecklingsstörning kan medföra för den enskilde individen.

Dela: