arbetsliv.nu

arbetsliv.nu ligger i Abrahamsberg, på Drottningholmsvägen 320, nära tunnelbana och med härlig natur och promenadstig runt Lillsjön. Verksamheten drivs av Helalivet omsorg.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig i yrkesverksam ålder och som har beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, personkrets 1. Verksamheten vänder sig även till dig som är döv eller har en hörselnedsättning då kompetens och mångårig erfarenhet av att driva verksamhet i teckenspråkligmiljö finns. Vi kan även ta emot dig som är rullstolsburen.

Inriktning

På arbetsliv.nu erbjuds du praktik. Antingen är du själv är ute på praktik eller så praktiserar du i grupp, tillsammans med andra deltagare och en arbetshandledare. Du väljer själv var du vill praktisera och hur många dagar i veckan. Några exempel på praktikplatser är SKB, Ica Maxi och en 4h-gård. För dig som är döv eller har en hörselnedsättning och är i behov av en teckenspråkig miljö har vi samarbete med Liljeholmshallarna, Dövas hus, dövas riksförbund med flera. De dagar eller del av dag som du väljer att vara inne på verksamheten kan du arbeta med demontering/återvinning, foto/reportage eller någon av våra hälsorelaterade aktiviteter. Om du läser någon kurs eller utbildning erbjuder vi dig studiestöd. För att stärka gemenskapen erbjuder vi kvällsaktiviteter.

Verksamheten/verksamhetsidé

Vi tror att med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet i någon form. Vi ser att deltagandet i samhällslivet bidrar till utveckling och att det ger en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och upplevelsen att vara behövd. Verksamhetens metoder och arbetssätt ska främja dina möjligheter till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Det innebär bland annat att stärka din självkänsla och tilltro till dina egna resurser. Allt arbetet utgår från din vilja och dina önskemål.

Dela:

Kontakt

arbetsliv.nu

Arbet­sliv.­nu@helalivetomsorg.se

http://helalivetomsorg.se/

Besöksadress

Drottningholmsvägen 320
167 31 Stockholm

Skicka meddelande till arbetsliv.nu