Activera Hundcenter i Täby

Frösunda Activera hundcenter erbjuder tre grundläggande tjänster: hunddagis, och hundkurser samt praktik och arbetsträning för personer med nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten är belägen i Gribbylund, Täby.

Målgrupp

Personkrets 1. Frösunda Activera hundcenter är en arbetsinriktad daglig verksamhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Asperger syndrom eller liknande), personkrets 1. Syftet är att erbjuda individen arbetsträning och personlig utveckling i en miljö där deltagarnas och djurens trygghet står i fokus.

Inriktning

Vi arbetar med den enskilde och den enskildes behov i fokus. Vi arbetar för att våra deltagare ska hjälpa sig själva till ett bättre liv. Frösunda Activera hundecenter är ett sätt att arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få chans att komma in på arbetsmarknaden i ett långssiktigt perspektiv.

Vid introduktion kartlägger vi deltagaren och dennes stödbehov. Vi berättar om rutiner på arbetsplatsen vad gäller tider, lokaler, ledighet och sjukdom. Vi gör som på en arbetsplats med en prövotid och utvärdering.

Deltagaren har fasta tider, och fasta tidpunkter under dagen för genomgångar, raster, start och slut. Frösundas medarbetare är alltid med vid start och slut, vid ankomst och färd från arbetsplatsen.

Deltagaren får sina instruktioner från den ordinarie personalen på arbetsplatesen. Frösundas medarbetare är alltid med och kan då stötta under arbetets gång. Viktigt är att alla har samma budskap och säger samma saker till deltagaren.

I takt med att deltagaren vänjer sig vid arbetsplatsen gör vi en plan för hur deltagaren kan utveckla sina färdigheter. Detta gäller både deltagarens möjligheter att fungera på en arbetsplats i stort, såväl som att utveckla färdigheter i de olika delar av arbetet på arbetsplatsen. Vad gäller arbetsuppgifterna görs en plan upp tillsammans med personalen på arbetsplatsen.

I Frösundas personliga genomförandeplan som vi gör tillsammans med deltagaren sätts mål upp för att deltagaren ska stärka sitt självförtroende och självkänsla. ska få en livsmässig vinst med att utvecklas på arbetet. I denna livsmässiga vinst ingår att självkänslan ökar av att göra ett bra jobb, dygnsstrukturen förbättras av att ha tider att passa, och deltagaren kommer att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden av att ha lärt sig ett yrke, ev. även ha gått utbildning.

Dina kunskaper dokumenteras löpande när du lär dig alla förekommande arbetsuppgifter på ett hunddagis/hundcenter, och resulterar i ett kompetensbevis du senare kan lägga till ditt CV.

Verksamheten/verksamhetsidé

Vi vänder oss till personer med ett hundintresse och som vill lära sig mer om hundar både teoretiskt och praktiskt. Kunderna arbetar tillsammans med coacher och andra deltagare för att hunden skall få en så bra dag på hundcentret som möjligt. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ökad självständighet och en meningsfull arbetsdag.

Lokalen ligger i markplan med närhet till natur och skogspartier för utomhusaktiviteter med hundarna. Lokalens hjärta består av ett större rum med flera boxar som hundarna vistas i under dagtid. Det finns även en ungängesdel med soffgrupp. Lokalen har avskilda utrymmen för deltagarna med mat/mötesrum, vilrum, omklädning. Det finns även ett mindre kontor samt tvätt och hygienutrymmen. I arbetsuppgifterna på hundcentret ingår skötsel av hundar och en daglig avstädning i hundens box. Hela lokalen är väl anpassad för målgruppen och uppfyller de krav länsstyrelsen kräver. I nära anslutning finns parkeringsmöjligheter, busshållplats och ett köpcentrum.

Dela: