Stöd & Resurs Solna daglig verksamhet

Stöd & Resurs erbjuder stödinsatser för personer med autismspektrumtillstånd som omfattas av LSS eller SoL. Vi finns i Stockholmsområdet och i Västra Götaland. Daglig verksamhet i Solna är belägen på Lundagatan 5-7 i Solna. Verksamheternas lokaler ligger på nedre botten i bostadshus med gångavstånd till Solna centrum och Västra skogen. Buss nummer 152 stannar i närheten av lokalen.

Målgrupp
Personer i yrkesverksam ålder med Aspergers syndrom och högfungerande autism enligt 1§1 LSS.

Inriktning
Praktik- och arbetscoachning för stöd till en plats på arbetsmarknaden.

Du kan komplettera insatsen med deltagande i vår kreativa teaterverksamhet, Astroteatern, känd från SVT:s dokumentär Den som får finnas. Här tränar vi mindfulness och färdigheter som främjar den personliga utvecklingen Hos oss kan du också göra spännande studiebesök/utflykter samt fysisk aktivitet (gym, promenader och simning).

Verksamheten/verksamhetsidé
Praktik och arbetscoachning: Tillsammans kartlägger vi dina intressen, färdigheter och mål och söker en praktikplats som passar dig. Vi skriver CV, intervjutränar eller gör studiebesök. På praktiken finns våra handledare med som stöd för dig och för arbetsgivaren.

Astroteatern: Genom teatern utvecklar du färdigheter som kan behövas på arbetsmarknaden. Varje år sätter vi upp en föreställning med egenskrivet material.

Du är delaktig i all planering av insatsen och vi arbetar utifrån din genomförandeplan. Vårt arbetssätt utgår från tydliggörande pedagogik och KBT.

Dela:

Kontakt

Stöd & Resurs Solna daglig verksamhet

0707-262095

info@stodochresurs.se

http://stodochresurs.se/verksamheter/daglig-verksamhet/

Besöksadress

Lundagatan 7
171 63 Solna

Skicka meddelande till Stöd & Resurs Solna daglig verksamhet