Hagavillan Ateljé och Konferens

Verksamheten är inrymd i en stor sekelskiftesvilla med stora ljusa rum och en stor trädgård. Villan ligger i Hagalund, invid Blåkulla, med närhet till buss, pendeltåg, parker och fina promenadstråk och drivs av Waxö Omsorgs AB.

Målgrupp

Hagavillan är en daglig verksamhet för personer inom LSS personkrets 1, som önskar arbeta heltid 5 dagar i veckan. Ett fåtal halvtidsplatser kan erbjudas, förmiddag eller eftermiddag. Lokalerna är inte handikappanpassade men anpassade efter omsorgstagarnas behov med möjlighet till gemenskap men även avskildhet.

Inriktning

På Hagavillan ges omsorgstagarna möjlighet att arbeta med tidningsutgivning, konstnärliga uttrycksformer, trädgårdsarbete samt arbete i Café Stationshuset i en kreativ och stimulerande miljö.

Dagligen erbjuds egenlagad kravmärkt lunch till självkostnadspris.

Verksamheten/verksamhetsidé

På Hagavillan erbjuds följande arbete/aktiviteter. Redaktionsarbete på tidningen Draken, data, foto, intervju och allt annat som ingår inom tidningsutgivning. Även skylt/reklam och kopieringsuppdrag är andra arbetsuppgifter på Draken.

Kreativt skapande av återvunnet material, måla, textilt arbete, arbeta i trä, skulptera, ordna och delta i utställningar. Trädgårdsarbete såsom plantera, rensa ogräs, skörda och samla in frukt, räfsa löv, skotta snö och klippa gräs. Professionellt arbete i kök och Café.

Omsorgstagarna erbjuds att prova på olika friskvårdsaktiviteter.

För att känna delaktighet i och ansvar för sin egen arbetsplats, deltar omsorgstagarna efter förmåga i Waxö Omsorgs miljöarbete som bland annat innebär lokalvård, återvinning och handla kravmärkt.

Dela:

Kontakt

Hagavillan Ateljé och konferens

08-541 332 33, 070-422 98 42

hagav­illan­@waxo.se

http://www.waxo.se

Besöksadress

Hagavägen 22-24
169 69 Solna

Skicka meddelande till Hagavillan Ateljé och konferens

Frida Ahlmark

Verksamhetschef

070-767 99 33

frida­.ahlm­ark@waxo.se

Skicka meddelande till Frida Ahlmark