Funkisgruppen - inriktning arbetsmarknad

Funkisgruppen daglig verksamhet med inriktning mot arbetsmarknaden. Verksamheten är belägen på Korta gatan 7, 9 tr. i Vreten, Solna.

Målgrupp
Personkrets 1, Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Inriktning
Verksamheten bygger på att motivera sina deltagare att, genom sina egna idéer och viljor, utforma en praktikönskan tillsammans med arbetsledaren, (praktiksamordnaren). Praktiken är oavlönad och leder inte automatiskt till en anställning, men den ger möjlighet för deltagaren att få prova på något som han/hon är intresserad av och motiverad till.

Verksamheten/verksamhetsidé

Målsättningen är att ge en daglig verksamhet som, utifrån deltagarens egna förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ökar självförtroendet. Detta ger individen större möjligheter att få någon form av anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Kommunikationer till Vreten:
Pendeltåg till Sundbyberg och sedan tunnelbana som stannar utanför ingången till verksamheten. Även buss 176 alt. 177 har hållplats ca 100 meter från verksamheten för att åka till Solna centrum och Danderyd samt Brommaplan och Ekerö. I området finns en mängd företag och lunchrestauranger samt närhet till Solna Strands promenadvägar

Dela: