Främjas dagliga verksamhet

Vill du skaffa dig en gedigen arbetslivserfarenhet och ha väldigt roligt på vägen då kan vi vara platsen för dig! Här kan du finna alla möjliga spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Vårt mål är att du skall bygga upp en stor arbetslivserfarenhet. Det kan du göra i våra lokaler eller så finner vi andra praktikplatser utanför om det är något annan som lockar mer.Vi kommer vid sidan av arbetsinriktningen också satsa på träning och livskunskap.

Målgrupp
Målgrupp är personer med högfungerande autismspektrumstörning eller lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Inriktning
Förutom arbetsinriktningen i butiken så har du också möjlighet att vara med i vårat nystartade musteri – Palla där ett flertal olika sysslor finns.

Vi har även flera andra inriktningar där bl. a träning och livskunskap är delar du gärna får ta del av.

Verksamheten/verksamhetsidé
Vi befinner oss i samma lokaler som ReFurn som är ett företag som jobbar med att laga äldre möbler och att sälja dessa i den vackert utformade butiken. Här kan du finna alla möjliga spännande och utvecklande arbetsuppgifter! Vårt mål är att du skall bygga upp en stor arbetslivserfarenhet. Det kan du göra i våra lokaler eller så finner vi andra praktikplatser utanför om det är något annat som lockar mer.

Vi kommer vid sidan av arbetsinriktningen också satsa på träning och livskunskap. Vi vänder oss till dig med högfungerande autismspektrumstörning, lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Vi kommer fokusera på dina önskemål. De arbetsuppgifter som utförs behöver ha en anpassad svårighetsgrad utifrån dina önskemål och funktionsnivå. För största möjliga känsla av trygghet och förutsägbarhet skall uppnås har du en egen stödperson som du samarbetar med. Varje vecka har ni ett möte där ni planerar upp veckans arbete. Dina synpunkter och önskemål är det viktigaste i denna planering.

Vidare sker mer övergripande planering var sjätte månad utifrån de mål som utformats tillsammans med dig i din genomförandeplan. Dina synpunkter är genomgående det primära vid all planering som rör ditt arbete och stödet du får.

Dela:

Kontakt

Främja AB

072-50 468 50

fredr­ik@framja.se

http://www.framja.se

Besöksadress

Björnstigen 24-28
170 72 Solna

Skicka meddelande till Främja AB