Team NaMi

Team NaMi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att alltid leverera hög kvalitet och goda livsvillkor. Vår målgrupp är personer i alla åldrar med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Profil

Vi är ett mindre vård- och omsorgsföretag med hög målsättning och som genom många års praktiskt socialt arbete har samlat på oss kunskap och erfarenhet, vilket utgör grunden för vårt arbetssätt. Vi har som verksamhet en tydlig målbild: vår verksamhet ska finnas för människor som har ett behov av stöd och hjälp, arbetet ska ha sin grund i individens behov. Individens behov och mål ska styra och för att nå dit arbetar vi lösningsfokuserat. Vi fokuserar inte på problematiken utan behoven och tillsammans med dig som brukare siktar vi mot dig målen.

Våra boendestödjare ger Dig möjlighet att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Vi utformar ett individuellt anpassat stöd just för Dig utifrån dina förutsättningar, möjligheter samt intressen och stödet ges på ett sådant sätt att det stärker och utvecklar din personliga förmåga. Du kommer att få välja, planera, genomföra och avsluta dagliga aktiviteter med boendestödjare som hjälp och stöd.

Matchning av Din boendestödjare sker utifrån Dina behov och intressen. Hos oss finns boendestödjare med särskild kompetens och kunskaper så som olika kulturell bakgrund och språk. Våra boendestödjare har kompetens inom bland annat finska, somaliska, turkiska, tigrinja, persiska och arabiska.

Beskrivning

NaMi personlig assistans och service har vi har huvudkontor i Solna men även lokaler i flera kommuner inom Stockholms stad. Vi bedriver vård och omsorg i flera kommuner och vi har versamhet inom boendestöd, hemtjänst och avlösning/ledsagning.

NaMi personlig assistans och service erbjuder Dig med psykisk funktionsnedsättning boendestöd inom Solna stad. Vårt stöd är både praktiskt och socialt och tillsammans tillvaratar vi just Dina behov, Dina önskemål och intressen för att ge Dig en bättre vardag med ökad livskvalitet.

Dela:

Kontakt

Team NaMi

08-12 14 41 60

info@teamnami.se

http://www.teamnami.se/

Besöksadress

Östervägen 22A
169 53 Solna

Skicka meddelande till Team NaMi

Nasir Gutale

Verksamhetschef

072-253 99 08

nasir­.guta­le@teamnami.se

Skicka meddelande till Nasir Gutale