Sympati AB

Vi erbjuder sympatiskt boendestöd och tror på varje individs inneboende kraft och vilja att bidra till sin egen utveckling. Hos oss har du stort inflytande över hur ditt beviljade stöd genomförs.

Profil

Sympatis företagsledning och våra medarbetare har många års erfarenhet av stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi sätter utveckling och kunskap högt varför vi regelbundet vidareutbildar oss och har handledning. Sedan december 2016 är vi ISO-certifierade inom kvalitet- och miljö.

Beskrivning

Tillsammans med din boendestödjare och med utgångspunkt i biståndsbeslutet får ditt boendestöd ett antal teman som alla syftar till förändring, framsteg och att öka dina färdigheter. Du har direktkontakt med din boendestödjare och på vårt huvudkontor finns alltid, under arbetstid, en tillgänglig samordnare som svarar på dina frågor. Sympati erbjuder boendestöd i Stockholm stad och kranskommuner. Vårt huvudkontor finns i centrala Stockholm.

Under hösten 2016 har vi haft förmånen att utöka vår personalstyrka med en rad kunniga och erfarna boendestödjare som sedan många år utför boendestöd i Solna.

Våra boendestödjare är av olika åldrar, både kvinnor och män samt har djup förståelse för andra kulturer, våra medarbetare har själva ofta dubbla kulturkompetenser. All personal behärskar svenska såväl i tal som skrift. Vi talar även danska, finska, tyska, spanska, arabiska, syrianska, franska, engelska och teckenspråk. Välkommen att ringa oss!

Dela:

Kontakt

Sympati AB

08–522 270 00

info@sympatigruppen.se

http://sympatigruppen.se/

Besöksadress

Bragevägen 19
114 24 Stockholm

Skicka meddelande till Sympati AB