Stöd och resurs

Stöd & Resurs är ett mindre och personligare omsorgsföretag. Vi erbjuder stödinsatser för barn, ungdomar och vuxna som har rätt till stöd enligt LSS och SoL. Våra verksamheter finns i Stockholmsområdet och i Västra Götaland.

Profil

Stöd och resurs boendestöd ger ett kvalificerat boendestöd i hemmiljö anpassat efter dig och dina behov.

Personalen i boendestödsteamet har utbildning inom vård och omsorg samt särskild kompetens inom neuropsykiatri.

Tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet samt att alltid vara i tid är våra viktigaste ledord.

BESKRIVNING AV FÖRETAGET I SOLNA

Hos Stöd & Resurs får du ett boendestöd som är anpassat efter dina behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid utifrån genomförandeplan som upprättas tillsammans med dig med utgångspunkt från de mål som finns för insatsen.

Genom boendestödet vill vi stödja och motivera till ökad självständighet. Detta gör vi bland annat genom att bygga och förstärka sociala nätverk och att stödja för att samordna övriga insatser. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och pedagogisk arbetsmaterial.

Vi tycker det är viktigt att du får kontinuitet i stödet och ger därför alltid stödet på förutbestämda dagar och tider med fast personal.

Områden som boendestödet ofta arbetar inom är:

  • struktur i hemmet
  • veckoplanering
  • hemmets skötsel
  • tvätta, sortera och rensa i hemmet
  • post och pappershantering
  • vardagssamtal, budgetarbete
  • matlagning
  • stöd vid möten.

Vi har ett nära samarbete med biståndshandläggaren och personens övriga nätverk som t.ex. allmänläkare, kuratorer, psykiatriker, arbetsterapeuter och övrig vård och omsorgspersonal. Vi utgår alltid från ditt samtycke vid kontakter i ditt nätverk.

Dela:

Kontakt

Stöd och resurs i Stockholm

08-579 172 00

info@stodochresurs.se

http://stodochresurs.se/

Besöksadress

Lundagatan 5
171 63 Solna

Postadress

Lundagatan 7
171 63 Solna

Skicka meddelande till Stöd och resurs