Nytida Boendestöd

Nytida boendestöd utgår från Englundavägen 9 i Solna. Vi vänder oss till personer från 18 år och uppåt med olika psykiska funktionsnedsättningar och eller lindrig utvecklingsstörning.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en stödform som vänder sig till dig som drabbats av psykiska funktionshinder och därför har olika svårigheter i din vardag. Målsättningen är att du skall få behålla och utveckla dina förmågor och utöka din självständighet. Syftet är att stödja dig i din vardag både i och utanför hemmet. Viktigt att veta är att vi arbetar tillsammans med dig och inte åt dig. Stödet kan se olika ut beroende på vilka behov som finns. Stödet ges i form av hembesök eller aktiviteter utanför hemmet. Tillsammans med oss får du hjälp med att planera och strukturera din vardag t.ex. vad gäller hushållsarbetet, att betala räkningar, handla, laga mat etc. Vi stödjer även dig i dina aktiviteter och sociala kontakter. Verksamheten drivs av Nytida AB tillsammans med Solna stad.

Vem får boendestöd?

Personer med psykiska funktionshinder eller lindrig utvecklingsstörning i åldrarna 18 år och uppåt som är bosatta i Solna.

Hur får man boendestöd?

Du kan ansöka om boendestöd hos socialförvaltningen. När du har beviljats detta bestämmer du och socialsekreteraren. Ditt tidsbehov och formulerar målsättningen med hjälpen. Du får en till två boendestödjare som kontaktpersoner och Tillsammans planerar ni när ni skall träffas och vad ni skall göra.

Vilka är boendestödjare?

Vi som arbetar som boendestödjare (bos) har utbildning inom vård och/eller psykiatri. Vi samarbetar med din socialsekreterare.

Ditt hem - vår arbetsmiljö!

Vi vill arbeta i ditt hem med största möjliga respekt för dig och ber dig som röker att också visa hänsyn till oss så att vi kan arbeta i en rökfri miljö.

Dela: