Enigma Omsorg

Enigma Omsorg driver verksamhet inom omsorg enligt LSS, boendestöd och behandling enligt SoL, skola och utbildning. Vår målgrupp är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i alla åldrar.

PROFIL
Hög kvalitet, brukaren i centrum och maximal självständighet givet de förutsättningar som varje individ har är vår målsättning. Verksamheten bygger på en grundpedagogik -personlig pedagogik- som är en utveckling av tydliggörande pedagogik. Pedagogiken sätter brukaren i centrum och byggs utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Totalt har vi 18 LSS-enheter, boendestöd, 2 skolor och en stor utbildningsverksamhet.

BESKRIVNING AV FÖRETAGET I SOLNA
Enigma Omsorgs Boendestöd har arbetat med boendestöd i Solna sedan september 2008. Vi arbetar i första hand i brukarens hem för att skapa struktur och förutsättningar för ett fungerande och självständigt boende. Vi arbetar även med helheten som berör fritid och att ha ett socialt liv genom att se till så att de blir så självständiga som var och en har förutsättningar för, hjälp till självhjälp.

Vår pedagogik sätter brukaren i centrum. Varje brukare har en fast personalgrupp som den tar emot på i förväg uppgjorda tider. Vem som kommer och vad som ska göras är i planerat tillsammans med brukaren.

Personer med autism eller Aspergers Syndrom behöver extra stöd och omtanke. Vår strävan att genom ett gemensamt förhållningssätt präglat av glädje och struktur stärka varje persons självkänsla och förmåga att klara av saker på egen hand.

Dela:

Kontakt

Enigma Omsorg

08-578 700 00

pierr­e.sel­im@nytida.se

www.solhagagruppen.se

Besöksadress

Enhagsslingan 21 B
18740 Täby

Skicka meddelande till Enigma Omsorg

Kjell Ehn

Enhetschef

070-768 00 05

Kjell­.ehn@nytida.se

Skicka meddelande till Kjell Ehn