Bra Liv Sverige AB

Bra Liv Sverige är ett väletablerat företag med lång erfarenhet av boendestöd. Vi besitter bred kompetens om psykiska funktionsnedsättningar.

Vi är 50 anställda och har 250 uppdrag. Företaget har säte i Stockholm.

Profil:

Bra Liv Sverige är ett väletablerat företag med lång erfarenhet av boendestöd. Vi besitter bred kompetens om psykiska funktionsnedsättningar. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera situationer som många utövare tycker är svåra. Vi ger dig aktiva insatser med en tydlig genomförandeplan. Vi är ett tryggt, engagerat och personligt företag. Vi arbetar tillsammans med dig och gemensamt skapar vi förutsättningar för dig att nå din fulla potential.

Vi hjälper dig att klara av att bo i din egen bostad och ger dig stöd i vardagen både i hemmet och ute i samhället. Vårt boendestöd underlättar din möjlighet att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

VI STÖDJER DIG MED:

Struktur i din vardag (post, räkningar, bank, myndigheter, sjukvård, hygien, planering och inköp mm)

Bryta social isolering

Initiera aktiviteter/sysselsättning

Dela:

Kontakt

Bra Liv Sverige AB

08- 600 04 44
08-644 45 04 (fax)

info@bralivsverige.se

http://bralivsverige.se

Besöksadress

Varvsgatan 10B
117 29 Stockholm

Skicka meddelande till Bra Liv Sverige AB

Livia Rehnman

Enhetschef

076-004 40 05

livia­@bralivsverige.se

Skicka meddelande till Livia Rehnman