Spårvägen 6

Spårvägen 6 är en verksamhet som driver bostad med särskilt stöd och service för vuxna personer som har en funktionsnedsättning. Spårvägen 6 drivs av InDies Omsorg AB sedan den 1 oktober 2010.

Målgrupp

På Spårvägen arbetar vi med att de som bor hos oss skall känna en delaktighet och ha inflytande över sin egen vardag, de skall känna att de har tillgång till allt vad omvärlden kan erbjuda. Målgruppen består av fyra personer med Down Syndrom och en person med psykisk problematik.
För oss som jobbar här är bemötande, tillgänglighet, och kontinuitet en fråga om mänskliga rättigheter, det är vår skyldighet att vi visar respekt för människors lika värde och att vårt bemötande har en humanistisk människosyn, så att de som bor här känner att de har en trygg omgivning. Vi är till för att skapa en förutsägbar tillvaro i bostaden som så väl ute i samhället.

Om bostäderna

I gruppbostaden finns det fyra lägenheter och en satellitlägenhet. För övrigt består gruppbostaden av ett gemensamt vardagsrum där vi gärna umgås med varandra, ett kök och en köksdel. Personalen har ett kontor och ett jourrum, en tvättstuga har vi också och en massa bra förrådsutrymmen.

Verksamhetsidé

InDies är ett litet företag med just nu 12 gruppbostäder och det är vår strävan att behålla småskaligheten för att inte tappa känslan för vårat viktiga uppdrag. Vi arbeta för att brukaren skall ha ett meningsfullt liv i en trygg miljö med förutsättningar för goda levnadsvillkor och personlig utveckling. För att uppnå uppsatta mål strävar vi efter att ha en erfaren och utbildad vård och omsorgs personal med hög kompetens om funktionsnedsättningarna som finns på boendet.
Företagets ägare skall känna till och veta vilka brukare som bor på Sp��rvägen 6. Det finns en närhet med korta beslutsvägar vilket också underlättar för brukare, godman och personal att kunna lägga fram önskemål om förändring eller förbättring. Det lilla företaget skapar en skön familje känsla som vi värnar och är stolta över.

Dela:

Kontakt

Spårvägen 6

08-27 96 22

Besöksadress

Spårvägen 6
169 32 Solna

Skicka meddelande till Spårvägen 6

Fredrik Lagerholm

Verksamhetschef

0709-35 66 68

fredr­ik.la­gerho­lm@indies.se

Skicka meddelande till Fredrik Lagerholm