Andersvägen 3 B

Andersvägen 3B drivs på entreprenad av Carema Care sedan år 2003. Det ligger naturskönt beläget i en bostadsrättsförening i Hagalund, mindre än 5 minuters gångavstånd till Hagaparken. God kommunikation, nära till flera busshållplatser och Solna pendeltågstation, 10 minuter med buss till T-bana.

Målgrupp

Andersvägen vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan behöva mer eller mindre stöd vid vardagliga situationer.
Personer med neuropsykiatriska funktionsneddsättningar har ofta svårigheter med:
- reglering av uppmärksamhet
- impulskontroll och aktivitetsnivå
- Social samspelet med andra människor
- Perceptionstörningar
- Kognitiva svårigheter såsom inlärning och minne
- att uttrycka sig i tal och skrift
- motoriken

Verksamhetsidé

Carema Care idag har numera stora kunskaper av många olika evidensbaserade arbetsmetoder och i de många olika specifika målgrupper. Vi arbetar och utvecklar systematiskt vår verksamhet utifrån den enskildes individuella behov och kvalitetsäkrar genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp allt som berör de boende.

Bemötande och förhållningssätt ska vara "självklart" förankrat med all personal och anpassade till varje individ.

De arbetsmetoder vi använder på Andersvägen idag är är bland andra:
Teacch Metod: Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children, som är ett program med strikt pedagogik och fysisk struktur som ha fokus på kommunikation både på abstrakt och konkret nivån.
De centralla frågor som alltid ska vara besvarade är Vad? Hur? När? Med Vem? Hur länge? Vad ska hända sedan?
TBA:(Tillämpad Beteende Analys) är en vetenskaplig metod som gör det möjligt för medarbetarna att både förstå och bemöta beteenden som kan vara inadekvata för omgivningen och som kan inskränka den enskildes möjlighet till socialt samspel.
ESL: ( Ett självständigt Liv) är en pedagogik som handlar om att höja de mest grundläggande färdigheterna i det vardagliga livet. Såsom ADL i olika momenter.
Sociala berättelser: ( Serie samtal) är ett pedagogiskt arbetssätt för personer med neuropsykiatrisk afunktionsnedsättningar såsom autism. Texter och bilder används för att de boende ska på ett lätt sätt förstår situationen.

Dela:

Kontakt

Andersvägen 3 B

08-730 48 28

http://www.nytida.se

Besöksadress

Andersvägen 3 B
169 69 Solna

Skicka meddelande till Andersvägen 3 B

Karin Ginsburg

Verksamhetschef

076 621 77 54

karin­.gins­burg@nytida.se

Skicka meddelande till Karin Ginsburg

Andersvägen fick ett hedersomnämnande på Kvalitetsdagen 2011