Serviceboende och gruppbostad

Vuxna personer med funktionsnedsättningar, som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till bostad med särskild service.

Vad är en gruppbostad?

Gruppbostad är bostad med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan ges alla tider på dygnet. Denna boendeform passar dig som har en funktionsnesdättning som medför omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. På gruppbostaden finns det tillgång till personal hela dygnet.

Vilka gruppbostäder finns i Solna

I vänstermenyn finner du samtliga gruppbostäder i Solna. Den beskrivande texten ansvarar verksamheten för.

Här hittar du alla gruppbostäder i Solna

Hur ansöker jag om att få bo i en gruppbostad?

Läs mer om hur du ansöker här

Dela: