Hälsoprojektet 65+

Hälsoprojektet är ett kom-i-gång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. Projektet bygger på ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna; Actic, Balance, Drivkraft, iTrim, Puls & Träning samt seniorträff Sockerbiten.

Hälsoprojeket 65+ går alltid under vårterminen och sista dag för anmälan till 2017 var söndagen den 15 januari. Besked om ditt deltagande kommer att skickas till dig i slutet av vecka 3. Om du har angivit e-postadress i din anmälan kommer du att få svar till den annars skickas besked till din postadress.

Vad är Hälsoprojektet 65+

Hälsoprojektet är ett komigångprojekt för att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. Projektet bygger på ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna.

Så här går det till

Med stöd av kunniga hälsopedagogstudenter erbjuds du bland annat gymnastik, styrketräning och cirkelträning. Inledningsvis kommer du att göra fysiska hälsotester för att kartlägga din kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevd hälsa. Testerna utförs av studenter under ledning av läkare och lärare från GIH, testerna görs i GIH:s testlabb på Lidingövägen 1. Varje testtillfälle tar cirka 90 minuter.

Därefter inleds en åtta veckor lång träningsperiod på den friskvårdsanläggning du placerats på. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar. Avslutningsvis utförs samma tester som gjordes inledningsvis för att se hur och om projektet påverkat din hälsa. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang.

Antalet platser är begränsade, du som är ny i Hälsoprojektet har förtur. Har du tidigare varit med och nu har medlemskap på en friskvårdsanläggning som är ansluten till projektet? Då har du möjlighet att vara med i en fortsättningsgrupp. Det innebär att du behåller medlemskapet men får ta del av hela Hälsoprojektets utbud.

Preliminära tidsramar för projektet 2018

  • Informationsmöte sker i mitten av februari
  • Hälsotester: Utförs på GIH under vecka 8 och 9
  • Träningsperiod: Måndagar och onsdagar vecka 10-17 (17/4-17 uteblir pga. annandag påsk). Tid för träningen varierar beroende på vilken grupp du tillhör, dock aldrig under kvällstid. Varje träningstillfälle är 60 minuter.
  • Eftertester: Utförs under vecka 18


Dela: