Hälsoprojektet 65+

Hälsoprojektet är ett kom-i-gång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. Projektet bygger på ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna.

Anmälan till Hälsoprojektet 65+ 2018 är nu stängd

Vad är Hälsoprojektet 65+?

Hälsoprojektet 65+ är ett kom-igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivare liv. Projektet är ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna. 2018 deltar Balance, Drivkraft, Itrim, Nordic Wellness Ulriksdal, Puls & Träning Frösundavik samt Vasalundshallen.

Så här går det till

Med stöd av kunniga hälsopedagogstudenter erbjuds du gruppträning i bland annat cirkelträning, gymnastik och styrketräning. Inledningsvis utförs hälsotester för att kartlägga din kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevd hälsa. Testerna utförs av studenter under ledning av läkare och lärare. Testerna görs i GIH:s testlabb på Lidingövägen 1. Varje testtillfälle tar cirka 90 minuter.

Därefter inleds en åtta veckors träningsperiod på den friskvårdsanläggning du placerats på, två gånger i veckan. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar. Avslutningsvis utförs samma tester som gjordes inledningsvis för att mäta din hälsostatus efter projektet. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang.

Antalet platser är begränsade, du som är ny i Hälsoprojektet har förtur. Har du tidigare varit med och nu har medlemskap på en friskvårdsanläggning som är ansluten till projektet? Då har du möjlighet att vara med i en fortsättningsgrupp. Det innebär att du behåller medlemskapet men får ta del av hela Hälsoprojektets utbud.

Tidsramar för projektet

Informationsmöte: onsdag den 14 februari
Hälsotester: utförs på GIH vecka 7-9
Träningsperiod: vecka 10-17, måndagar och onsdagar. Måndag 2/4 uteblir på grund av annandag påsk. Tid för träningen varierar beroende på vilken grupp du tillhör, dock aldrig under kvällstid. Varje tillfälle är 60 minuter.
Eftertester: utförs under vecka 18

Anmälan till Hälsoprojektet 65+ 2018 är stängd

Sista anmälningsdag var den 8 januari. Nu påbörjas urvalsprocessen och senast i slutet av vecka 3 kommer du som har anmält dig att få besked om deltagande. Om du har angivit e-postadress i din anmälan kommer du att få svar till den, annars skickas besked till din postadress.

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du med fördel mejla till halsoprojektet@solna.se eller ring till Solnas stads kontaktcenter på
telefon: 08-746 10 00.

Hälsoprojektet 65+ i stolt samarbete med:

Dela: