Socialförvaltningen i Solna stad

Människor kan behöva omsorg eller socialt stöd i olika faser av livet. Ibland behövs hjälp i frågor som gäller den egna ekonomin i samband med arbetslöshet, sjukdom eller otillräckliga inkomster, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, oro för barn som far illa, hot och våld i nära relationer, familjeproblem samt tillstånds- och tillsynsfrågor som gäller alkohol och tobak.

Socialtjänsten i Solna stad har flera olika verksamheter dit du kan vända dig för att få råd, stöd och hjälp. Du kan läsa mer om de insatser som finns i Solna stad i menyn till vänster.

Besöksadress Englundavägen 13, 2 tr

Telefon 08-746 10 00

Här tar vi emot besök som gäller

  • ekonomiskt bistånd
  • hyresrådgivning
  • budget- och skuldrådgivning
  • dödsboanmälan
  • missbruk
  • psykisk ohälsa
  • besök i ärenden som rör barn, ungdom och familjerättsliga frågor
  • ensamkommande flyktingbarn
  • hot eller våld i nära relation
  • tillståndsfrågor, alkohol och tobak

Öppettider
Måndag - torsdag 08.30-12.00  13.00-17.00
Fredag 08.30-12.00  13.00-15.00

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar, kan du kontakta Socialjouren Nordväst för råd och stöd. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela: