Ekonomiskt stöd & rådgivning

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett bidrag som du kan få via Solna stads socialtjänst. Bidraget kan du ha rätt till om du inte kan försörja dig genom egen inkomst eller på annat sätt. Målet är att biståndet ska vara kortsiktigt så att du på sikt ska kunna leva ett självständigt liv och klara din egen försörjning.

För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd behöver du kontakta mottagningsgruppen. En socialsekreterare gör en preliminär ekonomisk utredning vid första kontakten. Därefter görs en större utredning. När du lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd, inklusive nödvändiga handlingar, får du skriftligt beslut inom 10 arbetsdagar.

I högerkolumnen finns länkar till vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd (på svenska och andra språk samt lättläst) och till en provberäkning.

Telefon till mottagningsgruppen och övriga handläggare

08-734 20 00 (Solna stads växel)
Måndag - torsdag 09.30-10.30
Fredag jämn vecka 09.30-10.30

Telefon för information och rådgivning

08-734 20 43

Öppettider för Socialförvaltningens reception
Besöksadress: Englundavägen 13

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst för råd och stöd.

Socialtjänstens verksamhet ska vara av god kvalitet. Läs om socialförvaltningens kvalitets-och utvecklingsarbete.

Dela:

Kontakt

Parvin Banisadr

Enhetschef, Ekonomienheten

Socialförvaltningen

08-734 20 00 (vx)

Skicka meddelande till Parvin Banisadr

Receptioner, Socialförvaltningen

08-734 20 00 (vx)

Besöksadress

Klicka på Mer kontaktinformation för adresser och öppettider

Postadress

Socialförvaltningen, Solna stad
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Reception

Socialförvaltningen, Solna stad

08-734 20 00 (växel)

Postadress

171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Socialförvaltningen

Synpunkter, klagomål och överklagan till Socialförvaltningen