Bostadsanpassning

Du som har funktionsnedsättning kan behöva anpassa din bostad så att den fungerar för dig.

Du kan få bidrag från Solna stad för att handikappanpassa din bostad. Bidraget ska gå till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad. Bidraget är inte beroende av hur stor inkomst du har.

Vem kan få bidrag?

Du som äger eller hyr en bostad kan få bidrag för att handikappanpassa den. Det står i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Om du ska anpassa en hyres- eller bostadsrättslägenhet måste fastighetsägaren godkänna det först. Vi kan hjälpa dig att få ett sådant godkännande. Däremot kan du inte få bidrag för att anpassa en fritidsbostad.

Hur ansöker jag?

För att få bidrag behöver du ha ett intyg från en arbetsterapeut eller en läkare om att du har behov av att anpassa din bostad. Du kan ansöka om bidrag vid alla typer av funktionsnedsättningar som kräver anpassning av bostaden, till exempel nedsatt syn eller nedsatt rörlighet.

Däremot kan du inte få bidrag om du har ett tillfälligt funktionshinder.

Vad kan jag få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa din bostad så att du kan ta dig in och ur bostaden, förflytta dig i bostaden, laga mat och sköta din hygien.

Inomhus kan du få bidrag för att bygga om i badrummet, bredda dörröppningarna, anpassa köksinredningen, sätta en timer på spisen eller montera automatiska dörröppnare. Utomhus kan du få bidrag för ramper och räcken.

Du får inte bidrag för normalt underhåll av din bostad som hyresvärden eller fastighetsägaren ansvarar för.

Dela: