Dödsfall

Vid dödsfall uppstår många frågor.

Begravning

För frågor om begravning och jordfästning rekommenderar vi dig att kontakta en begravningsbyrå. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med bouppteckning och arvskifte. Du kan även kontakta kyrkogårds-förvaltningen för att få råd.

Begravning för personer som inte är med i Svenska kyrkan

I Solna finns inga borgerliga begravningsförrättare utsedda. Om du vill ha information om rättigheter i samband med dödsfall och begravning för personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan du kontakta begravningsombudet. Ombudet granskar hur församlingen gör med personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för en period av fyra år. Solna församling och Länsstyrelsen kan upplysa om vilka begravningsombud som är utsedda i Solna.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person har avlidit ska en sammanställning av personens tillgångar och skulder göras i en så kallad bouppteckning. I vissa fall kan en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. En dödsboanmälan gör man när

  • det inte finns någon fast egendom eller tomrätt i boet.
  • den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I vissa fall kan socialförvaltningen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningkostnader. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Kontakta dödsboutredarna för mer information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

För dig som är ung och har mist någon i din närhet finns information om stöd här.

Dela: