Ungdomstjänst

Om du är under 18 år och har begått en brottslig handling kan du dömas till ungdomstjänst. Du måste ha samtyckt till och bedömts vara lämplig för ungdomstjänst.

Ungdomstjänst innebär att du oavlönat "arbetar av" ett visst antal timmar (20-150 timmar) på en arbetsplats. Vidare ingår ett samtalsprogram. Det är socialtjänsten som ansvarar för att utarbeta en arbetsplan, utse en lämplig arbetsplats och en handledare på arbetsplatsen.

Om du bor i Solna och har blivit tilldömd ungdomstjänst på minst 30 timmar kommer du också att genomgå det "Brottsförebyggande programmet". Programmet innebär i genomsnitt fem träffar som handlar om att hitta strategier för att undvika liknande situationer i framtiden. Programmet kan även innehålla informationsbesök på olika myndigheter som är viktiga just för dig.

Om du dömts till mindre än 30 timmar deltar du i två brottssamtal. Du behöver alltid lämna ett urinprov innan du börjar arbeta för att utesluta att du använder droger. Urinprov tas regelbundet under hela ungdomstjänsten.

Läs mer om Brottsförebyggande program

Dela:

Kontakt

Öppenvården

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr

Skicka meddelande till Öppenvården