Missbruksbedömning

En missbruksbedömning börjar då någon i din omgivning känner oro för att du som är ung använder narkotika, alkohol, sniffar eller när det är oklart om omfattningen av bruket är skadligt.

Bedömningen pågår under åtta veckor och innehåller samtal med dig och din familj. Samtalen syftar till att ge en bild av din livssituation vad gäller familjeförhållanden, skol- eller arbetssituation, fritid, kamrater, kriminalitet och fysiskt samt psykiskt hälsotillstånd. Vid oro för narkotika görs urinprovstagning och läkarbedömning. I de fall ett missbruk förekommer kartläggs drogens funktion, missbrukets tyngd och konsekvenser av missbruket. Bedömning görs även av ditt fortsatta vårdbehov.

Dela:

Kontakt

Öppenvården

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr

Skicka meddelande till Öppenvården