MiniMaria Solna och Sundbyberg

MiniMaria Solna och Sundbyberg är en mottagning för dig i åldern 13-20 år, som har ett drogmissbruk eller som är i riskzon för missbruk. Vi erbjuder också föräldrastöd. Även andra med frågor och funderingar om missbruk och kriminalitet är välkomna att kontakta oss.


MiniMaria är ett samarbete mellan Solna, Sundbyberg och Landstinget

Vi kan erbjuda upp till två rådgivande samtal utan biståndsbedömning från socialtjänsten.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning på måndagar 13-15 då du kan komma utan att boka tid.

Vår missbruksvård

På MiniMaria får du hjälp att bryta ditt missbruk och stöd att bibehålla ett drogfritt liv. I de flesta fallen inleds arbetet med en missbruksbedömning som innebär samtal och drogtester under en åttaveckorsperiod. Många blir drogfria under denna insats och missbruksbedömningen brukar följas av en uppföljande stödinsats. Vi kan också erbjuda HAP (Haschavvänjningsprogram) som är en avgiftningsmetod som fungerar bra i öppenvård.

Vid akut oro

Maria Ungoms Akutenhet är en akutmottagning som tar emot ungdomar från hela Stockholms län upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd med eller utan psykiatriska svårigheter. Du kan dygnet runt komma akut eller ringa och boka en tid för läkarbedömning. Här finns tillnyktringsplatser, ett akutintag och platser för planerade inläggningar i slutenvård. Rådgivning kan du få per telefon hela dygnet.

Dela:

Kontakt

Öppenvården

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr

Skicka meddelande till Öppenvården

MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska

08-1234 74 50

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 trappor

Skicka meddelande till MiniMaria Solna Sundbyberg, Sjuksköterska